Exàmens 5èB

1r trimestre:

OCTUBRE

21 d’octubre: English, Unit 1

22 d’octubre: Matemàtiques Tema 1. (Entrega dossier T1)

29 d’octubre: Llengua, prova de la carta.

NOVEMBRE

6 de novembre: English test (Unit 2)

16 de novembre: Prova de matemàtiques (tema 4)

25 de novembre: English test (Unit 3)

26 de novembre: Prova de medi (Geografia d’Espanya – Mapes)

DESEMBRE

Dijous 3: Prova de matemàtiques T3

Divendres 4: Prueba de castellano Temas 1 y 2