Exàmens 5èB

3r trimestre:

ABRIL

22 d’abril: Prova de mates (unitat 7)

27 d’abril: Redactar autobiografia (avaluable)

28 d’abril: English test (Unit 6)

29 d’abril: Prova de medi (La cèl·lula)

MAIG

7 de maig: Prueba castellano (tema 6)

27 de maig: Fitxa avaluable de lèxic (català)

28 de maig (divendres): Prova matemàtiques tema 8

JUNY

1 de juny: Fitxa avaluable entrevista (català)

2 de juny: English test (Unit 7)

3 de juny: Prova de medi (Projecte de l’aigua)

7 de juny: Prueba de castellano (Tema 7)

2n trimestre:

GENER

27 de gener: Prova de música (ritme)

28 de gener: Prova de mates (dibuix)

FEBRER

10 de febrer: English test (Unit 4)

11 de febrer: Prova de medi (aparell circulatori)

18 de febrer: Prova de mates (tema 6)

19 de febrer: Prueba de castellano (tema 3 y 4)

MARÇ

9 de març: Prova de medi (aparell excretor)

11 de març: Prova de matemàtiques (tema 2)

15 de març: Prueba de castellano (tema 5)

OCTUBRE

21 d’octubre: English, Unit 1

22 d’octubre: Matemàtiques Tema 1. (Entrega dossier T1)

29 d’octubre: Llengua, prova de la carta.

NOVEMBRE

6 de novembre: English test (Unit 2)

16 de novembre: Prova de matemàtiques (tema 4)

25 de novembre: English test (Unit 3)

26 de novembre: Prova de medi (Geografia d’Espanya – Mapes)

DESEMBRE

Dijous 3: Prova de matemàtiques T3

Divendres 4: Prueba de castellano Temas 1 y 2