Exàmens 5èC

1r trimestre:

21 d’octubre: English, Unit 1

9 de novembre: English Unit 2

25 de novembre: English Unit 3