Mapes conceptuals

Pasos a seguir per elaborar un mapa conceptual:
  1. Seleccionar. Després de llegir un text, o seleccionant un tema concret, triar els conceptes que s’inclouran al mapa i fer una llista amb ells. Mai no es poden repetir conceptes més d’una vegada en una mateixa representació.
  2. Agrupar. Agrupar els conceptes que percebem amb una relació propera. A mesura que agrupem, hi haurà conceptes que puguem ficar en dos grups alhora. D’aquesta manera apareixen els conceptes més genèrics.
  3. Ordenar. Ordenar els conceptes del més abstracte i general, al més concret i específic.
  4. Representar. Representar i situar els conceptes al diagrama.
  5. Connectar. Aquesta és la fase més important: a l’hora de connectar i relacionar els diferents conceptes, es comprova si es comprèn correctament una matèria. Connectar els conceptes mitjançant enllaços. Un enllaç defineix la relació entre dos conceptes, i aquest ha de crear una oració correcta. La direcció de la fletxa ens diu com es forma l’oració.
  6. Comprovar. Comprovar el mapa: veure si és correcte o incorrecte. En cas que sigui incorrecte corregir afegint, llevant, canviant de posició els conceptes.
  7. Reflexionar. Reflexionar sobre el mapa, i veure si es poden unir diferents seccions. És ara quan es poden veure relacions abans no vistes, i aportar nou coneixement sobre la matèria estudiada. En l’exemple de la imatge, ens adonem com els animals i les plantes estan relacionats, ja que la vaca menja plantes. Podem afegir nous conceptes com ara hàbits alimentaris…
Diagrama Conceptual ejemplo.png
GitMind Per a crear mapes mentals i pluja d’idees 100% gratuïta en línia, eina dissenyada per al mapa conceptual, la planificació de projectes i altres tasques creatives. Tutorial en anglès https://www.youtube.com/channel/UCl9wc6yTXfcZ5oG_xKMfm4A Tutorial en mexicà i mapa mental amb word 2020
MINDOMO (es necessita registrar-se i 3 mapes gratuïts) Permet inserir arxius multimèdia en el mapa mental, així com notes. El més destacat és la seva manera de presentació interactiva.
    Coogle (es necessita registrar-se i 3 mapes gratuïts) Aquesta eina de mapa mental molt vistosos en línia ofereix una funció de col·laboració en temps real i es poden inserir imatges per a expressar idees de manera efectiva. A més d’això, l’emmagatzematge de projectes és perfecte a través de la incorporació de Google Drive..